Generalforsamling i Horsens Ren-Fjord

blev afholdt onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19 i Vesthallens mødelokale. Referat, se under Foreningen/ generalforsamlingen.
 

Foreningen 25-års jubilæum

blev afholdt på Horsens Rådhus torsdag den 19. januar 2017 kl. 14:00–16:00, se rubrikken 25-års jubilæum.
(Billede: Horsens-Ren Fjords interesseområde.)
 
Foreningen Horsens-Ren Fjord
Foreningens formål er at samle alle organisationer, interessegrupper og personer, der har interesse i, at Horsens Fjord har en tilstand, der er tilfredsstillende for alle, både set fra naturens, sportens, jagtens, fiskeriets og andre rekreative interesser samt erhvervslivets synspunkt. Foreningen skal virke som et bindeled mellem de interesserede på den ene side og myndighederne og politikerne på den anden side. Foreningen skal fremlægge forslag og ønsker for politikerne, myndighederne, erhvervsorganisationer og foreninger, samt holde offentligheden orienteret. Foreningen kan holde offentlige møder. Interesseområdet er Horsens Fjord og de landområder og vandløb, der har indflydelse på fjordens tilstand.