NYHEDSBREV NR. 1 • NOVEMBER 1992

TEMA: Muslingefiskeri og muslingedyrkning.
 
INDHOLD
 
• Muslingeopdrættet i Horsens Fjord. Af Stig Wittrup. [s. 3]
• Muslingefiskeriets virkning på Horsens Fjord. Af Steen
   Schwærter. [s. 7]
• Muslingefiskeri. Af Eigil Holm. [s. 10]
• Er ålegræs gavnligt? Af Bent Theisen og Eigil Holm. [s. 15]
• Muslinger kogt i hvidvin. [s. 16]