NYHEDSBREV NR. 11 • MARTS 2003

TEMA: I samarbejde med Horsens Museum: Arkæologien i og omkring Horsens Fjord. Den geologiske baggrund.
 
INDHOLD
 
• Det gamle land. Af Anne Bjerrekær. [s. 255]
• Den foranderlige jord. Af Eigil Holm. [s. 257]
• Geologi og jordskorpebevægelser. Af Inga Sørensen og Eigil
   Holm. [s. 260]
• Indledning til Horsens Fjords arkæologi. Af Anders Horsbøl
   Nielsen. [s. 263]
• Havspejlsændringer i Horsens Fjord i forhistorisk tid. Af Peter
   Borup. [s. 271]
• En bebyggelse fra bondestenalderen ved Hanstedgård. Af
   Torsten Madsen. [s. 278]
• Bondestenalderens ofringer i vandet i Nørrestrand og Stens-
   balle Sund. Af Vibeke Ørnsholt Lomholt. [s. 283]
• Dykkerne i Horsens Fjord. Af Jens Skovgaard. [s. 287]