NYHEDSBREV NR. 12 • DECEMBER 2004

TEMA: Bygholm Ådal og dens arkæologi.
 
INDHOLD
 
• Forord. Af Eigil Holm. [s. 291]
• Bygholm Ådals geologi. Af Eigil Holm. [s. 293]
• Transport af kæmpesten. Tegnet af Eigil Holm på grundlag af
   Palle Eriksens foredrag. [s. 296]
• Berømte kobberfund. Referat af arkæolog Lutz Classens fore-
   drag ved Eigil Holm. [s. 298]
• Området omkring Bygholm Å i sen yngre stenalder og bronze-
   alder. Af Anders Horsbøl Nielsen. [s. 300]
• Området omkring Bygholm Å i jernalderen. Af Anders Horsbøl
   Nielsen. [s. 305]
• En patrice fra Ballegård. Af Karen Høilund Nielsen. [s. 306]
• Tirup — en nedlagt kirke og kirkegård fra den tidlige middel-
   alder. Af Jakob Kieffer-Olsen. [s. 310]
• Lovby — en nedlagt middelalderlandsby nord for Bygholm Sø.
   Af Anders Horsbøl Nielsen. [s. 314]
• Bygholm Å som administrativ grænse. Af Anders Horsbøl
   Nielsen. [s. 323]
• Vandmøller i Bygholm Å-systemet. Af Eigil Holm. [s. 326]
• Udgravning af jættestuetomt. Af Anne Bjerrekær. [s. 334]
• Bygholm Ådals fremtid. Af Palle Koch. [s. 335]
• Fiskeriet i Bygholm Å. Af Jan Karnøe. [s. 339]
• Ørredbestanden i Bygholm Å. Af Jan Nielsen. [s. 342]