NYHEDSBREV NR. 13 • NOVEMBER 2005

TEMA: Havstigning.
 
INDHOLD
 
• Kortlægning af havstigningen og fremtidig planlægning. Af Eigil
   Holm. [s. 347]
• Når havet stiger — nødvendig symptombehandling. Af Søren
   Gram. [s. 352]
• Havforskernes synspunkt. Af Torben Vang. [s. 358]
• Havstigningens påvirkning af vandløb og afvanding. Af Tony
   Bygballe. [s. 368]
• Byplanlægning og havstigning. Af Bjarne Ingemann Gregersen.
   [s. 372]
• Havstigning. Af Peter S. Jensen. [s. 375]
• Strandengene under havstigning. Af Peter Vestergaard. [s. 378]
• Kort. [s. 349–351, 364–365]