NYHEDSBREV NR. 16 • JUNI 2015

TEMA: Konferencen om Ålegræs 25. marts 2015.
 
INDHOLD
 
• Eigil Holm: Fjordens geografi. [s. 451]
• Stig Wittrup/Eigil Holm: Wittrups muslingefiskeri. [s. 453]
• Flemming Gertz: Landbrugets indflydelse på ålegræsset og
   havmiljøet. [s. 457]
• Jan Karnøe: Observationer fra Horsens Fjord. [s. 459]
• Bettina Lerche: Vandplanterne og Horsens Fjord. [s. 460]
• Eigil Holm: Muslingeopskrift. [s. 465]
• Per Borup: Arkæologi i Horsens Fjord. [s. 466]
• Eigil Holm: Fremtiden med og uden ålegræs. [s. 472]