NYHEDSBREV NR. 17 • JUNI 2016

TEMA: Konferencen om Biodiversitet 15. marts 2016.
 
INDHOLD
 
• Eigil Holm, formand for Horsens-Ren Fjord: Konklusion.
   [s. 475]
• Bent Lauge Madsen, ferskvandsbiologi: Vandløbende. [s. 476]
• Finn Borchenius, fagleder for Botanisk Have, væksthuset og
   herbarium, Århus: Biodiversitet fra en botanisk synsvinkel.
   [s. 480]
• Niels Peter Dalsgård Jensen, skovrider, Salten: Skovene.
   [s. 483]
• Morten D. D. Hansen, naturvejleder: Mere biodiversitet og
   hvordan man kan få det. [s. 488]
• Bettina Lerche, Horsens Kommune: Kortlægning af natur-
   indholdet i de beskyttede naturområder. [s. 493]
• Lene Thomsen, Horsens Kommune: Naturgenopretning og
   pleje i Natura 2000 områder i Horsens Kommune. [s. 498]