NYHEDSBREV NR. 3 • JUNI 1993

TEMA: Status over Horsens Fjord 1993.
 
INDHOLD
 
• Indbyggede konflikter i Horsens Fjord. Af Erik Rasmussen.
   [s. 47]
• Status for vandmiljøet i Horsens Fjord. Af Steen Schwærter.
   [s. 50]
• Havbrug i Horsens Fjord. Af Marianne Bjerre. [s. 52]
• Vandløb i oplandet til Horsens Fjord. Af Jens Wolf Jespersen.
   [s. 55]
• Bygholm Sø, Nørrestrand og andre søer. Af Poul Hald Møller.
   [s. 57]
• Ådalsplaner. Af Henriette Lang Sørensen. [s. 61]
• Om Århus Amt og Horsens Fjord. Af Kurt Nielsen. [s. 64]
• Centralrenseanlægget. Af Erling Jensen og Peder Tanderup.
   [s. 68]
• Konklusion. Af Eigil Holm. [s. 72]