NYHEDSBREV NR. 4 • JANUAR 1994

TEMA: Turisme i fremtiden.
 
INDHOLD
 
• Horsens Turistforenings planer. Af Djon Bang. [s. 74]
• Natur og naturinteresser omring Horsens Fjord. Af Eigil Holm.
   [s. 81]
• Sejlerturisme = tursejlads. Af Nils Buhl. [s. 83]
• Kanofart på Fjorden. Af Ole Schmidt. [s. 85]
• Færgeforbindelse Snaptun og Alrø og tilknytningen til Øst-
   jyllands trafiknet. Af Bent Ole Nielsen. [s. 87]
• Havnen i Horsens. Af Ib Grunnet. [s. 91]
• Gedved Kommunes turistplaner. Af Eigil Rasmussen. [s. 92]
• Juelsminde Kommunes turistplaner. Af J. Bjerre Rasmussen.
   [s. 93]
• Paneldiskussion. [s. 96]