NYHEDSBREV NR. 5 • DECEMBER 1994

TEMA: Bygholm Ådal.
 
INDHOLD
 
• Om ådalsplaner. Af Vilhelm Aamand Hansen. [s. 103]
• Bygholm Ådals geografi. Af Eigil Holm. [s. 104]
• Hedensted Kommunes tiltag for at bedre miljøet i Bygholm
   Sø. Af Svenning Pedersen. [s. 108]
• Fiskebestanden i Bygholm Å systemet og etablering af
   fiskepassager. Af Jan Nielsen. [s. 111]
• Problemer i Bygholm Sø. Af Poul Hald Møller. [s. 115]
• Bygholm Sø som rekreativt område. Af Erik Hørning. [s. 118]
• Politikerpanel. [s. 121]
• Bygholm Søs historie set af Bygholm Lystfisker- og Baadejer-
   forening. [s. 124]