NYHEDSBREV NR. 7 • APRIL 1996

TEMA: Nørrestrand.
 
INDHOLD
 
• Nørrestrands beskrivelse. Af Eigil Holm. [s. 143]
• Miljøtilstanden i Nørrestrand. Status og fremtid. Af Poul Hald
   Møller. [s. 152]
• Naturtilstanden på arealerne grænsende op til Nørrestrand. Af
   Marian Würtz Jensen. [s. 156]
• Plejeplan for Nørrestrand. Af Pernille Krarup. [s. 159]
• Problemer med vandet i Nørrestrand. Af Peder Tanderup.
   [s. 164]
• Nørrestrands fugleliv. Af Hans Pinstrup. [s. 167]
• Paneldiskussion. [s. 170]
• Nørrestrandsudvalget. [s. 172]