NYHEDSBREV NR. 9 • FEBRUAR 1999

TEMA: Vorsø.
 
INDHOLD
 
• Observatørens arbejde på Vorsø gennem 20 år. Af Jens
   Gregersen. [s. 203]
• Danske skarvers bestandforhold belyst udfra studier på
   Vorsø. Af Morten Frederiksen & Thomas Bregnballe. [s. 207]
• Kan Vorsøs naturudvikling og undersøgelserne på Vorsø indgå
   i amtets naturadministration? Af Peder Nygaard Nielsen.
   [s. 210]
• Vorsø set fra helikopter. Af Eigil Holm. [s. 213]
• Reservater i Horsens Fjord. Af Bjarne Søgaard. [s. 217]
• Fugletællinger i Horsens Fjord. Af Søren Højager. [s. 222]
• Diskussion og konklusion. [s. 227]