Foreningen / Medlemskab

Medlemskab

Kontingent
Kr. 200,- for foreninger og institutioner.
Kr. 100,- for enkeltpersoner.
 
Indmeldelse
Hos et af bestyrelsens medlemmer.